توضیحات درباره کانال صدای دل :


یکی ازم پرسید
منبع نوشته هات کجاست
گفتم زیاد دور نیست
یه وجبی بغضم.

ارتباط باادمین👈
@Seday_del_sa

#دوستان‌هنرمندم‌برای‌به‌اشتراک‌گذاری‌دکلمه_شعر_وآوازبه‌آیدی‌ادمین‌کانال‌مراجعه‌فرمایید🖌🎙🎤🎻در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.