توضیحات درباره کانال صدای داستان :


کانالِ «صدای داستان» خانه‌ای‌ست برای علاقه‌مندان ادبیات و هنر.
داستان‌های خوبِ ایرانی و خارجی را برایمان بخوانید و اعضای دیگر این خانه را میهمان صدای گرمتان کنید.

ارتباط با ادمین:
@faribachalabiyani

کانال صدای داستاندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.