توضیحات درباره کانال صحرای کتاب :


باشد برای آیندگان
به یادگار …
گپ درخواست فیلم موزیک برنامه و ….
@darkhasti_sahra


سایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت که کانال تبلیغ شده مغایر با قوانین می باشد، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.