توضیحات درباره کانال شیک کده برلیان :


مدیریت
۰۹۱۹۸۴۸۱۸۹۹
تقی نسب
سفارش
@Shikkadehbereliyan
اسپرت
@shikkadeh0bereliyann
مانتو
@mantobereliyann
لباس زیر
@shikkadehbereliyanlebaszirr
ارسالی ها💎
@pijakbereliyan
کفش
@kafshebereliyan💪
عمده
@omdehbereliyannnدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.