توضیحات درباره کانال شیک شاپ :


🌸شیک ترینها در شیک شاپ

شرایط سفارش و تعرفه تبلیغات⬇️
@shiikshop7

کودک⬇️
@shiikshop2

راحتی⬇️
@shiikshop3

حراجی⬇️
@shiikshop4

شال روسری⬇️
@shiikshop5

کیف کفش⬇️
@shiikshop6

عکس خرید👇
@axekharid_shiikshop

ارتباط با ادمین🚺
@topolshopadmin

کانال شیک شاپدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.