توضیحات درباره کانال شیرینی باباقناد :


لینک کانال:
@Ghanaaaaaaaad_baba
آیدی مدیرگروه:
@aref1354
ادمین تبادل
@archidektm
لینک‌کانال استاد عارف:
@areffffdavooodi
لینک کانال دسر و غذا:
@Ashpazi_and_desserدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.