توضیحات درباره کانال شکوفه های اولی :


آمادگی برای ورود به دبستان
رهنمودهای لازم
پاسخ به پرسش های رایج
فعالیت های دست ورزی و مهارتی پیش نیاز
فعالیت ها و رهنمودهای پایه ی اول
پوسترها، کاربرگ ها و فلش کارت های اختصاصی
لیلا توکلی مدیر وبلاگ مدرسه ی آبی

ارتباط با ادمین
@LiliTavakoliدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.