کانال شکوفه های اولی

آمادگی برای ورود به دبستان
رهنمودهای لازم
پاسخ به پرسش های رایج
فعالیت های دست ورزی و مهارتی پیش نیاز
فعالیت ها و رهنمودهای پایه ی اول
پوسترها، کاربرگ ها و فلش کارت های اختصاصی
لیلا توکلی مدیر وبلاگ مدرسه ی آبی

ارتباط با ادمین
@LiliTavakoli

ورود به کانال
تبلیغ کانال