کانال شکوفایی فرزند

تسهیلگر: مژده فراهانی
ارشد روانشناسی، دانش آموخته دوره های کوچینگ نوجوان
زیر نظر دکتر علی صاحبی و گواهینامه مشاوره از دانشگاه تهران

برآنم تا تجربیات و آموخته‌های کاربردی متناسب با نسل امروز را در اختیار علاقمندان قراردهم
پاسخگوی سوالات شما👇🏼
@Frhmpa

ورود به کانال
تبلیغ کانال