توضیحات درباره کانال شکارچیان ایران(گیلان) :


گروه صرفا برای ترویج شکار قانونمند میباشددر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.