توضیحات درباره کانال شهدا و شهادت :


حاجب اگر محاسبه حشر با علیست

شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن …در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.