توضیحات درباره کانال شنیده ها و سیگنال دهی روزانه بورسی :


اولین کانال تلگرامی شنیده ها و شایعات بورسی همراه با سیگنال دهی روزانه

https://telegram.me/shenidevsignal

 

 

#معامله #سهام #بورس #سیگنال #بورسی #ارز #نرخ #بازار #قیمت #خودرو #سرمایه #ارزیابیدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.