توضیحات درباره کانال شمس تبریزی و مولانا :


کانال تلگرام شمس تبریزی و مولانا
شرح روزانه سخنان شمس و اشعار مولانا
جملات شمس از نسخه‌های دستنویس مقالات شمس هستند

🌐 سایت
www.shamsrumi.com

اینستا
instagram.com/shamsmowlana

♥️ ️حمایت
shamsrumi.com/support

کانال مثنوی خوانی و شرح ابیات:
@masnavikhanyدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.