توضیحات درباره کانال شمارش معکوس ظهــ🌼ــور :


لینک‌ کانال در ایتا : https://eitaa.com/shomareshmakooszohorتعرفه تبلیغات: @tab_shomaresh 💠مهدویت 💠اخرالزمان 💠اخبار ظهورادمین: @takavar_jangnarmکانال احتیاطی @shomareshmakooszohor1🍯کانال فروش عسل مطمئن🍯 @asal_behzadBakhtiari

کانال شمارش معکوس ظهــ🌼ــوردر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.