توضیحات درباره کانال شـــــــــاخ نبــــــــات… :


#شاخ_نبات، تخصصی ترین کانال اشعار کهن و شعرای فاخر در تلگرام.

این کانال فاقد هرگونه تبادل و تبلیغات و مطالب پوچ و اضافی است.

انتقادات و پیشنهادات👇

@SemaAdmin
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
قبل از لفت دادن انتقاد کنین.خروج شما چیزی را عوض نمیکند.🙏

کانال شـــــــــاخ نبــــــــات…در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.