توضیحات درباره کانال شغل بانک استان فارس(استخدام شیراز- استخدام فارس) :


📢ساماندهی مشاغل بصورت الکترونیکی درشیراز و استان فارس تماس با ما: @shoghlbankfarsAdd
دریافت آگهی ها @shoghlbankfarsposhtiban
کد شامد 1-1-294708-61-4-1
http://t.me/itdmcbot start=shoghlbankfars
⚠️در جهت همکاری با آگهی ها احتیاط کنیدما فقط منتشرکننده ایم

کانال شغل بانک استان فارس(استخدام شیراز- استخدام فارس)در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.