توضیحات درباره کانال شرکت سانیار پروران طیور :


قابل توجه دنبال کننده گان عزیز
.
فقط اعضای این گروه میتوانند از تخفیفات روزانه تعاونی استفاده کنند.

.

تلفن های تماس:
۰۶۱۴۲۸۴۵۲۱۷
۰۹۳۳۶۳۰۳۰۸۹
۰۹۱۶۷۲۵۳۰۸۹در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.