توضیحات درباره کانال شبکه فارس :


اطلاع از اخبار سینما و تلویزیون

💻 website👉 http://farsirib.ir
🆔 Instagram 👉 https://www.instagram.com/farssima/


ارتباط با مدیر کانال
@farssima_bot

هواداران شبکه فارس

کانال شبکه فارسدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.