توضیحات درباره کانال شبکه خبری ایذه :


شبکه خبری ایذه


جهت ارتباط با ادمین:

@izeh_khabari_admin

صفحه اینستاگرام ما:
Instagram.com/izeh_khabariدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.