توضیحات درباره کانال شبکه آگاهی رسانی «خانه محبت» :


@shahramshahi

این صفحه زیرمجموعهٔ صفحهٔ
@khaneyemohabbat
است.
اینجا، به بهانۀ آگاهی‌رسانی به خانواده‌های افرادی که دچار بیماری اعتیاد هستند مطالبی منتشر می‌شود.

لطف شماست که در اطلاع‌رسانی این آگاهی‌ها یاری‌رسان ما باشید تا افراد بیشتری بهره ببرند.در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.