توضیحات درباره کانال شارپ آرت | zoomkon.ir :


🔹 طراحی لوگو
🔹 طراحی سایت خبری و فروشگاهی
🔹 ساخت تیزر تبلیغاتی و لوگوموشن

♦️ Admin: @ShahinBlc
♦️ site: https://zoomkon.ir

#برنامه #تیزر #لوگوموشندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.