توضیحات درباره کانال سیگنال :


تحلیل و بررسی تخصصی بازار مالی✦
مدیریت ریسک و سرمایه✦
سرمایه گذاری هوشمند✦
تبادل اطلاعات بورس✦
گفتمان و هم اندیشی✦
معرفی سهم آنلاین✦

💰در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.