کانال سیگنال نوسانی بورس

موقع ارسال سیگنال هر کجا بود خرید بفرمایید چه صف خرید چه صف فروش

ورود به کانال
تبلیغ کانال