توضیحات درباره کانال سیگنال طلایی :


@goldensignalinf
تحلیل سهام بورس
تحلیل روند بازار در زمان انجام معاملات
معرفی سهام مناسب خرید
اخبار روز موثر بر بازار و قیمت سهام
کانال VIP ندارم
سیگنال فروشی نمیکنم
تبلیغات ندارمدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.