توضیحات درباره کانال سیگنال داغ :


در این کانال تحلیل های بورسی اینجانب قرار داده میشود.توصیه به خرید و فروش نداریم و فقط تحلیل ارائه میدیم.
پشتیبانی کانال:
@MRB_2006در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.