توضیحات درباره کانال سیگنال حرفه ای بورس تهران :


ارایه حرفه ای ترین سیگنال های بورسی
تحلیل رایگان سبد سهام

https://telegram.me/signalherfei

 

 

#سیگنال #بورس #تحلیل #سهام #بازار #تجارت #وهور #ورنا #کگل #ثاباد #فولاد #ارزیابی #خرید #فروشدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.