توضیحات درباره کانال سیگنال بورس :


📈تحلیل و بررسی و #سیگنال دهی سهم های #بورسی 🎉 صرفا نظرات شخصی استآموزش نخواهیم داشت، فقط خرید و فروشمون رو با هم انجام میدیم😉ارتباط با ادمین؛ @saeidlameii

کانال سیگنال بورسدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.