توضیحات درباره کانال سینما هنر پیشوا :


اطلاع رسانی فیلم های در حال اکران سینما هنر پیشواشماره تماس:36748001/2آدرس:پیشوا، میدان امام خمینی روبروی بانک تجارت جنب اداره برقارتباط با ما @Reza6836

کانال سینما هنر پیشوادر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.