توضیحات درباره کانال سینما هفت :


🎬 رسانه سینمایی «سینماهفت»

🔻اینستاگرام رسمی:
Instagram.com/Haft_tv3

کانال سینما هفتدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.