توضیحات درباره کانال سکوت شب :


🍒ارتباط با مدیر🍒 ( انتقاد و پیشنهاد ) متن و اهنگ🍷 🍷بفرستین بزاریم کانال 🍷

کانال سکوت شبدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.