توضیحات درباره کانال سه سکه | uc kurus :


هر حرفی که تو دلت هست یا هر انتقادی که نسبت به کانال داری رو با خیال راحت بنویس و بفرست.
👇👇
tg://resolve?domain=BiChatBot start=sc-613508-hWRyRg4در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.