توضیحات درباره کانال سهام عدالت :


تنها کانال رسمی “سهام عدالت”
حاوی اخبار، اطلاعیه ها و توصیه ها در خصوص طرح سهام عدالت.

🌐نشانی سایت اینترنتی اطلاع رسانی: news.samanese.ir
✉ ارتباط با کانال:
info@samanese.ir

کد شامد: 1-1-73967-61-3-1
http://t.me/itdmcbot start=sahamedalatse

کانال سهام عدالتدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.