توضیحات درباره کانال سنگین خودرو :
سنگین خودرو نیازمندی های تخصصی ماشین آلات راهسازی و معدنی

تمامی آگهی های درج شده در این کانال بر عهده اگهی دهنده می باشد .ادمین درج آگهی
tg://resolve?domain=Sangin_support

کانال سنگین خودرودر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.