توضیحات درباره کانال سلطان قلبها‌ املاک گیلان عادلی :


پاداش باش حتی اگر قلمرویت به اندازه عرض شاهانه باشددر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.