توضیحات درباره کانال سفر کارت ملی :


🔗 ارتباط با دفتر سفر کارت ملی
tg://resolve?domain=safarkartmelli_Iran
آدرس : مشهد-حد فاصل ملک الشهرا 36 و چهارراه لشگر-شماره 307 سفر کارت ملی

☎️ تلفن مستقیم دفتر سفر کارت ملی:
051-38559130
📠 فکس :
021-89786162
🆔 @SafarKartMeli

کانال سفر کارت ملیدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.