همراهان عزیزم 😍
میتونید عکس غذاهاییی که تزیین شیکی داره رو بزارید پی وی من تا من با اسم خودتون بزارم داخل کانال عزیزان

🍉🍇🍈🍎🍏🥝🥑🍆🥔🍑🥕🍒🍓🍅🌶🌽
@Ashpazimelon
کانال آشپزی 👆👆

@Samaneh98

کانال سفره آرایی ملون🍊🍉🍇🍍