کانال سفالی و تزییناتی کردستان در کنگان

عرضه ی انواع سفال ،ظرف ،ظروف سفال مینا کاری شده ،سفره هفت سین ،وسایل تزیینات منزل ،اداره

برای اولین بار در کنگان ،بوشهر، کنگان سیتی سنتر ،طبقه ی دوم، پلاکF40

https://telegram.me/kurdestan_sofal

 

 

#سفال #ظرف #ظروف #میناکاری #سفره #هفت #سین #تزیینات #دکوری

ورود به کانال