توضیحات درباره کانال سفارش مستقیم کالا از چین :


🌐 Www.banggood.ir

09307372377
02128422901
تماس : 9 صبح الی 22

@BanggoodAdmin :ادمین

ثبت سفارشات درخواستی👇
@pda1988

مشاوره قبل از خرید گوشی

@banggood_moshaver

بنگ گود مرجع تخصصی خرید کالا
دارای نماد دو ستاره


http://t.me/itdmcbot start

کانال سفارش مستقیم کالا از چیندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.