توضیحات درباره کانال سرزمین رویایی من :


باید کسی باشد برای دوست داشتن!💞
کسی باشد که وقتی تمامت را 🐚
گوشه ای گم ‌میکنی 🦋
بیاید 🧚🏻‍♀️
و 🔥
پیدایت کند…🍃

بات پیام رسان🎨
@chaklet_pv_bot
کبوتر نامه رسان 🕊💕

tg://resolve?domain=BiChatBot start=sc-56681-P0Uk50G

چنل شاپ
@Moon0Galleryدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.