توضیحات درباره کانال سبک میکس کیک بوکسینگ :


جهت اخذ نمایندگی سبک میکس کیک بوکسینگ یا شرکت در دوره های مراقبت و تشریفات موسسه بین المللی IMO و اخذ گواهینامه، با استاد بیگی رئیس سبک تماس بگیرید:
09129348305

@Dr_MohammadBeigi

https://telegram.me/imo_protection

http://www.instagram.com/mixkickboxingدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.