توضیحات درباره کانال ساک رختخواب گروه تولیدی نیرباف :


تولید و پخش عمده انواع ساک رختخواب
از گروه تولیدی نیرباف
☎️ Telephone: 035 3530 4206
📲 mobile: 0913 988 7234
🆔 Https://t.me/sak_rakhtekhabدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.