توضیحات درباره کانال سالاد آرایی :


تعرفه تبلیغ کانال سالادآرایی شیک:
tg://resolve?domain=joinchat/AAAAAEe3LqCcaTO_rK-gaQدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.