توضیحات درباره کانال ساعت مچی کلبرت | Colbert :


موتور ژاپنی – لیسانس انگلستان ⁦🇬🇧⁩
ساعت مچی نشان دهنده شخصیت و جایگاه شما 🤵🤴

جهت سفارش:
Telegram:
@Colbertwatch3
@Colbertwatch4
WhatsApp:
0902-2974408
0902-5195971در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.