توضیحات درباره کانال زیر انداز بیمار و حیوانات :


پخش زیر انداز
دارای پودر جذب
ابعاد ۶۰در۹۰
بسته‌بندی ۵ عددی
استفاده برای بیماران.سالمندان.حیوانات و…
شماره تماس.09904221821
@Mahdi255138:ایدیدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.