توضیحات درباره کانال زیبایی با گامنو :


همین امروز شروع کن زیباییتو چند برابر کن😊

محصولات خاص و تست شده زیبایی پوست گامنو 👌

سفارش عمده و تک 🔘

آیدی مشاوره و سفارش:
@ZzzzmzzzZ

تماس:
09218709298

اینستاگرام:
https://instagram.com/Banooye_ziba2

کانال پوشاک:
@zmshikpooshدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.