توضیحات درباره کانال زندگی پایدار :


سمیرا موسوی زاده
کارشناس ارشد روان شناسی
مشاور خانواده و زوج درمانگرسایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.