توضیحات درباره کانال زندگی خردمندانه :


زندگی عاقلانه ، عاشقانه و عارفانه ستودنی است.
دانایی ( علم و عقل )، زیبایی ( هنر ) نیکویی ( اخلاق)

ادمین کانال 👇

@pendar1397


Ayat ghasemiدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.