توضیحات درباره کانال زندگی با ایران بورس :


مسئولیت خرید و فروش با خود شخص است .
حد ضرر و سود را رعایت کنید.
✔اهدافت رو برای آدم ها تعریف نکن نشونشون بده✔در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.