توضیحات درباره کانال زمــیـنـــه سازان ظــهــور :


❣بافوروارد کردن مطالب در گروهها وعزیزانتون در ثواب نشر❣مطالب شریک وسهمی درنزدیک کردن ظهور داشته باشید❣حضورشماباعث دلگرمی ماست التماس دعا یامهدی.

کانال زمــیـنـــه سازان ظــهــوردر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.