کانال زلزله و هواشـناسی خوی

پیش بینی هوای ایران وبررسی زلزله های کشور همراه تصاویر ناپایداری های جوی

تـمام اخبـار پیــش بــینی های جهان رو در کانال قرار میدهیم


Admin: @Telgram_did

.
.
.
.
#خوی
#زلزله
زلزله نگار

ورود به کانال
تبلیغ کانال