توضیحات درباره کانال زردآلـو :


دانشجویِ زبان و ادبیات فارسی😌👩🏻‍🎓

خیالی‌،خلوتی،‌شعری‌،سکوتی!🦋💛

tg://resolve?domain=BChatBot start=sc-755523-9qvWhPB

شرحِ حالِت‌رو‌ با شِعر‌ بگو🌝
ناشناس👆


سایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت که کانال تبلیغ شده مغایر با قوانین می باشد، نام و آیدی آن را به [email protected] ایمیل نمایید.